Évezredek sötétjét elűzi egyetlen gyertya fénye –
Ne átkozd a sötétséget, gyújts világot!

Ne hagyd magad lealacsonyodni,
és a mások hibái nem fognak a károdra válni.

A világra kétféleképpen tekinthetünk. Tekinthetünk a dolgokra úgy, hogy azt látjuk meg, mi a jó bennük, vagyis a tisztaságukat látjuk; vagy tekinthetünk rájuk úgy, hogy azt látjuk meg, mi a rossz bennük, vagyis tisztátalannak látjuk őket. Szemléletünk rányomja bélyegét cselekedeteinkre, ezért a cselekedeteinket elvégezhetjük akár tiszta, akár tisztátalan szemlélettel.

Például, valakinek adhatunk valamit úgy, hogy egyszerűen meg akarunk szabadulni egy felesleges dologtól, vagy úgy, hogy egyáltalán nem törődünk azzal, hogy amit adunk jó-e az illetőnek. Ez a magatartás egyszerű érdektelenség – ami pedig tisztátalan szemlélet.

Azonban adhatunk figyelmesen is. Felmérhetjük gondosan a helyzetet, és megállapíthatjuk, hogy amit adunk, arra annak az embernek valóban szüksége van-e. Ugyanez vonatkozik minden cselekedetre és élethelyzetre.

Például lehetünk nagyon türelmesek egy helyzetben, miközben így gondolkozunk: “Ez a szerencsétlen nyomorult, aki engem bánt, sajnálatra méltó, de mivel nemigen tudok mást tenni, legjobb a dolgot elviselni.” – Azonban ez nem tiszta szemlélet.

Ezzel szemben felvehetünk egy bátor magatartást is, ezzel a gondolattal: “Még ha vissza is adhatnám neki mindezt, sosem tenném.” – Ez már tiszta szemlélet.

A tiszta szemlélet megalkuvás nélküli folyamatos fenntartásán alapul a valódi, bátor türelem, amely félelemmentes, és hatalmas legyőzhetetlen erőt ad.

Bármilyen helyzet adódik, bármilyen próbatétellel kerülünk szembe, nem tántorodunk el józanságunk méltóságától, nem engedjük magunkat lealacsonyodni.

Nem engedjük, hogy a zavaros érzelmek – a gyűlölet, a gőg, a ragaszkodás, az irigység vagy az ostobaság – eluralkodjanak rajtunk, és a nyomukban rosszindulatú kívánságok, gondolatok fogalmazódjanak meg.

Ezzel szemben, az nem valódi türelem, ha tiszta szemlélet nélkül, gyáván erőlködünk a kellemetlenségek és a megpróbáltatások kénytelen-kelletlen elviselésén, miközben elménkben kavarog a gyűlölet, bosszúszomj, megvetés, félelem és a többi zavaros érzelem és tisztátalan gondolat.

Ha tiszta szemléletet gyakorolunk, az életünkben adódó nehézségekből soha sem lesz szenvedés, mert minden helyzetben meglátjuk a jót, a fejlődésre és a segítésre adódó alkalmat. Ezért a tiszta szemlélet egy olyan mérhetetlen hatalmas erő, amellyel az egész világot megváltoztathatjuk.

A tiszta szemlélet értelme az, hogy mindig a jó tulajdonságokat hangsúlyozzuk a rosszak helyett, és különösen az, hogy mentesek vagyunk az olyan rávetítésektől, amelyek miatt a mások jó tulajdonságait hibáknak látjuk.

Ahogyan a mondások mondják:

“Ne gondolj mások hibáira, csak a sajátjaidra, ne vájkálj mások tévedéseiben, csak a sajátjaidban.”

“Soha ne ítélkezz mások felett.”

“Nagy a büszkeségük az erény nélkülieknek, üres kalász magasan hordja a fejét.”

“A büszkeség kemény sziklaormán az erény vize nem marad meg.”

Ha mások hibáit látjuk, gondolkozzunk így:

“Ezek nem az ő hibáik, ezek a saját hibáim – olyanok, mint a tükörben keletkező tükörképek.”

Még ha egy látszólag tisztátalan dolgot tapasztalunk, akkor is tiszta szemléletre és odaadásra törekedjünk!

A SZENT LÁTÁSMÓD GYAKORLATA – REJTETT ARC