Az együttérzés és a szeretet a megvilágosodott harcos, a szkíta belső spirituális út gyakorlójának legfontosabb tulajdonsága és gyakorlata. A  megvilágosodott harcos önzetlenül, minden lényre kiterjedő egyetemes szeretettel, elfogulatlan együttérzéssel és bölcsességgel szolgálja minden lény javát.

AZ ALAPVETŐ JÓSÁGOT másképpen felébredt szívnek is nevezhetjük. A felébredt szív úgy születik meg, hogy hajlandók vagyunk szembenézni saját elménk állapotával. Ez egy hatalmas kihívásnak tűnhet, de szükséges. Meg kell vizsgálnunk magunkat, és feltenni a kérdést:

———————————————————————————————————-

Hányszor kíséreltünk meg kapcsolatot teremteni a szívünkkel, igazán és teljesen?

————————————————————————————————————

Hányszor fordítottuk el a tekintetünket, attól félve, hogy felfedezünk magunkról valami retteneteset? Hányszor mertünk szembenézni magunkkal a tükörben, anélkül, hogy kínosan éreztük volna magunkat? Hányszor próbáltunk elrejtőzködni újságolvasásba, TV nézésbe vagy ábrándozásba? Hányszor vettük fel a kapcsolatot önmagunkkal egész életünkben?

A szemlélődés gyakorlata vezet el bennünket az alapvető jóság felfedezéséhez, és azon túl, a valódi szív felébresztéséhez önmagunkban.

———————————————————————————————————————–

Amikor a szemlélődés helyes testtartásában ülünk, egyenes gerinccel, ellazulva, a szívünk mezítelen. Egész lényünk feltárul,

———————————————————————————————————————-

elsősorban önmagunk felé, de mások felé is, ugyanúgy. Azáltal, hogy egyszerűen csak hagyjuk magunkat lenni, ahogy vagyunk, valódi jóérzést fejlesztünk ki magunk felé.

Mikor így felébresztjük szívünket, meglepetésünkre azt találjuk, hogy a szívünk üres, megfoghatatlan. Azt találjuk, hogy üres térbe bámulunk. Mik vagyunk, kik vagyunk, hol a szívünk? Ha valóban keressük, nem fogunk semmi megfogható, szilárd dolgot találni. Természetesen találhatunk valami nagyon is szilárd dolgot, ha valakire neheztelünk, vagy ha szerelmünkkel ki akarunk sajátítani valakit. Ám az nem a felébredt szív.

Ha keressük a felébredt szívünket, nem találunk mást, mint gyengédséget, esendőséget. Egy fájó, lágy érzést, és ha megnyílunk a világ felé, mélységes szomorúságot. Ez a szomorúság nem abból születik, hogy bántalmaztak vagy megbántottak, vagy abból, hogy nyomorultul érezzük magunkat. Ez a szomorúság feltétel nélküli. Azért lép fel, mert a szívünk teljesen védtelen.

———————————————————————————————————————–

A legkisebb dolog is érzékenyen érint. Minden élményünk nyers, gyengéd és személyes.

———————————————————————————————————————–

A nemlétező szívünk ugyanakkor, úgy érezzük, csordultig van. Szeretnénk a szívünk vérét ontani, szívünket másoknak adni:

NAGYLELKŰ HERCEG A felébredt szív ereje (Indiai mese)

A következő mesében a felébredt szívet egy kis macska testesíti meg.

NEM ADTÁL POGÁCSÁT!A gyengédség igaz szíve (Magyar mese)

———————————————————————————————————————–

A gyengédség igaz szívének ereje a legnagyobb erő. Ez az erő túl van minden erőszakosságon és keménységen.

———————————————————————————————————————–

Ez az erő minden erő sosem apadó forrása, ronthatatlan, elpusztíthatatlan. A gyengédség igaz szívének gyakorlója ebben a mindennél lágyabb erőben bízik, amely mint rugalmasság, hajlékonyság, könnyedség, félelemmentes önbizalom és az együttérzés nyitottsága nyilvánul meg lényében.

Az erőszak kemény ereje, bár hatalmasnak tűnik, törékeny, mint a kőszikla. A gyengédség lágy ereje olyan, mint a mindennél lágyabb tér – sebezhetetlen, elpusztíthatatlan.

MI AZ ERŐSEBB, A KEMÉNY VAGY A LÁGY?

EGYSZER EGY BÖLCSET megkérdeztek a tanítványai:
– Mester, magyarázza el, mi az erősebb, a kemény vagy a lágy?
Az idős mester válaszul nevetve kitátotta a száját – egy foga sem volt. A kemény fogak már rég kihullottak, ám a lágy nyelv teljes épségében megvolt.

***

A beállítottság megváltozása – engedékenység

A szív felébredése a beállítottság megváltozásával jár, ami azt jelenti, hogy a rokonszenv érzetét alakítjuk ki önmagunk felé, és ezért az egész világ felé is. A beállítottságunk átvált az erőszakmentességbe és a szenvedélymentességbe. Itt az erőszak a barátságtalanság és a merevség érzetére vonatkozik, amely azt jelenti, hogy az egész világot egy olyan dolognak tekintjük, amivel harcolni kell. Ami a szenvedélyt illeti, az azt jelenti, hogy valamit meg akarunk nyerni, tehát folyamatosan mi akarunk felülkerekedni. Mindkét esetben állandó harcban állunk a világgal, ami azt jelenti, hogy önmagunkkal.

Amikor megváltoztatjuk a megközelítésünket, kialakítunk egy új tudatosságot, amely megengedi nekünk, hogy barátságosak legyünk önmagunkkal, és így a többi lénnyel is. A kedvesség és a gyöngédség érzete jelenik meg bennünk. Ez kapcsolódik az elkötelezettséghez a szemlélődés gyakorlata irányában, ami nyitottságot teremt a föl és le utazásainkhoz – tudatállapotaink változásaihoz – és egy hajlandóságot, hogy engedjük magunkat velük együtt haladni, és dolgozni velük. Nem kell, hogy vallásos személlyé váljunk, de gyöngéd, lágy, barátságos és megmunkálható ember lesz belőlünk. Nem gyártunk állandóan védelmi mechanizmusokat önmagunk számára.

————————————————————-

Ha a szíved nyitott, kevésbé vagy ragaszkodó.

————————————————————-

Ha a reggelidet nem pont úgy készítik el, ahogy kívántad, engedékeny vagy, és megeszed az ételt úgy, ahogy nem szereted, nem csinálsz belőle problémát, botrányt – nem érdekes. Benned van az érzet, hogy engedni tudsz az elvárásaidból, követelményeidből – egy kicsi hüvelyknyit, a másodperc töredékét. Ezért megpróbálni engedni – ami a beállítottság megváltozása – nagyon fontos.

A beállítottság megváltozásának egy másik vonatkozása az, hogy

———————————————————————-

úgy érzed, az életed minden helyzetben megmunkálható.

———————————————————————-

Nem érzel elidegenülést a problémáidtól, nagyon barátságos és gyöngéd tudsz lenni önmagadhoz, és más emberekhez is, dolgozni tudsz a világgal – ami a Belső Ösvény alapvető pontjának tűnik. Azonban nem kell felruháznod magad egy felszínes mosollyal és a “szeretet és fény” mézes-mázas magatartásával. Ez egy valóságos élmény – belépsz az elme erőszakmentes állapotának a hagyományába, és képes vagy önmagadat irányítani ezen a módon, mindenféle mesterkedések nélkül.

Az erőszakmenetesség ebben az összefüggésben azt is jelenti, hogy kerüljük az élet kioltását, tehát kerülöd azt, hogy cserbenhagyd az állatokat, ellenséget, embereket vagy akármit. Előfordulnak olyan emberek, aki büszkék arra, hogy milyen ügyesen tudnak legyet ölni: „Na most elkaptalak!” Ez egy nagyon vad magatartás. A Belső Ösvény követőjévé válni azt jelenti, hogy sokkal kifinomultabb vagy egy alapvető értelemben. Kezdesz odafigyelni élethelyzeteid apró részleteire, amelyek fontosabbakká, sőt szentté válnak.

Következő mesénkben a menyecske konok megátalkodottságával az engedékenység ellentétét példázza. Még az ördög is retteg tőle:

MONDJAD HÁT: SZÉNA! (Magyar mese)

Makacsságról szól ez a történet is:

KI VISZI HAZA AZ ÜSTÖT? (Magyar mese)

Bárki életében előfordulhat, hogy szíve egy-egy pillanatra önkéntelenül kinyílik, és szeretete, gyengédsége természetesen kiárad valaki felé. Azonban azt, hogy gyengédségünk szíve mindig nyitva álljon mindenki felé, csak szorgalmas és kitartó gyakorlással érhetjük el:

A SZÍV MEGNYITÁSA (Indiai történet)

Az erőszakosság keménységét nem lehet kemény erőszakossággal legyőzni. Csak a felébredt szív gyengéd szeretete és együttérzése képes megszabadítani tőle. Ezt mondja el következő mesénk:

A KISGÖMBÖC (Magyar mese)

A felébredt szív megtartásáról szól a következő mese:

KUTYA HÁTÁN MACSKA – Hol jár  m o s t  az eszem? (Magyar mese)

Mi a figyelmesség?

A figyelmesség a jelen pontos átélését jelenti. A figyelmesség állapotában az elme nyitott, józan, tiszta és világos; pontosan észlel mindent, ami éppen történik, azonban semmi sem ragadja magával, semminek sem kerül a hatása alá, semmibe sem bonyolódik bele úgy, hogy józan jelenben-létét elveszítené.

Ha a figyelmesség gyakorlója lát vagy hall valamit, nem bonyolódik bele, hogy mit lát, mit hall, csak egyszerűen megállapítja: látok, hallok.

Ha gondolatok, ábrándok merülnek fel benne a múltról, a jövőről vagy a jelenről, nem kerül a hatásuk alá, nem foglalkozik a gondolatok üzenetével, tartalmával, hanem csak egyszerűen megállapítja: gondolat.

Ha zavaros érzelmek születnek benne – úgy mint vágy, gyűlölet, közöny, büszkeség, irigység, féltékenység – nem ragadják magukkal, hanem csak egyszerűen megállapítja: érzelem.

Bármi lép fel elméjében, a figyelmesség gyakorlója nem ragadtatja el magát, nem veszíti el józan függetlenségét. Nem küzd a rossz gondolatok, érzések ellen, nem akarja megváltoztatni őket, mert látja, hogy csak a saját elméje teremtményei, és ha hagyja, maguktól szertefoszlanak, mint felhők az égen, vagy elcsitulnak, mint gyűrűk a vízen.

De nem is esik elragadtatásba, ha jó gondolatai, érzései, élményei vannak, mert látja, hogy azok ugyanúgy elmúlnak maguktól, hiába is próbálná birtokba venni és megtartani őket.

A figyelmesség gyakorlata szilárd megalapozottságot ad a jelen valóságban, általa képessé válunk átélni önmagunk, mások és a világ alapvető jóságát, a világ szentségét. Megszabadít a vállunkon cipelt terhektől, a múlt, jelen és jövő gondjaitól, mert felismerjük, hogy azok csak addig gondok, amíg mi gondnak látjuk őket.

Ahogy mondják:
Ha valamit meg lehet oldani,
aggodalomnak helye nincs;
ha pedig nem lehet megoldani,
minek aggódni?

A gyakorló két lábbal áll a jelen valóság szilárd talaján, és ebből merít kifogyhatatlan erőt ahhoz, hogy felszabadultan, derűlátón és valósághűen lássa életének minden adódó helyzetét. Élethelyzetei így nem mint problémák, nehézségek, akadályok jelentkeznek, hanem megoldandó feladatok lesznek, ami a feltétele annak, hogy megtalálja helyes megoldásukat. Az ilyen ember ugyanakkor természetszerűleg válik mások támaszává és kiapadhatatlan önsztönzőjévé.

Mi az éberség?

Az éberség az elmének az a képessége, hogy felismeri a mindenkori jelen helyzetben adódó lehetőségeket rugalmas, játékos találékonysággal. Ha az elme elveszti figyelmességét, az éberség ébreszti rá, és hozza vissza a jelenbe.