Amikor a hunok nagy királya Atila meghalt, fiai örökölték a hatalmas Hun Birodalmat. Krimhilda német királylánytól született Aladár, a bizánci császár leányától született Csaba. A nyugati fejedelmek úgy féltek a két hercegtől, mint Atila nagykirálytól, ezért mindent megtettek, hogy egymás ellen fordítsák őket. A két trónörökös végül harcba szállt egymással, és Aladár legyőzte Csaba seregét. Csaba vezér tizenötezer hunnal Bizáncba (Görögországba) ment, azután visszatért atyáihoz Szittyaországba, ahol egy hosszú időn át virágzó hatalmas Hun Birodalom alapjait fektette le.

Csaba királyfi

Háromezer hun azonban Erdélyben maradt, letelepedett Csigle mezején, és várták Csaba királyfi visszatérését. Ettől kezdve őket nem hunoknak, hanem székelyeknek hívták, a földet pedig, ahol éltek, Székelyföldnek nevezték. Búcsúzásakor Csaba királyfi ígéretet tett nekik, hogy ha veszedelem érné őket, ellenség támadna, akkor ő visszatér kedves népéhez, és megsegíti őket.

Teltek múltak az évek, amikor a szomszédos népek egyszer rátámadtak a székelyekre. Nagy sereggel támadtak rájuk és már úgy tűnt, hogy a székelység elvész, amikor csoda történt. A székelyek kétségbeesésükben Csaba királyfihoz fohászkodtak segítségért, mire az mennyei Tejúton, amit a székelyek úgy hívnak: a Hadak útja, megjelent Csaba királyfi, hatalmas vágtázó lovas hadsereg élén. A hun vitézek lelkei eljöttek, és elsöpörték az ellenséget. A győzelem után visszaemelkedtek az égbe, és elvágtattak a Hadak útján.

Móra Ferenc: A Hadak Útja