Milarepa, az 1040 és 1123 között élt tibeti buddhista mahasziddha, ifjú korában bosszúvágytól vezérelve mágiát gyakorolt, amivel sok ember és állat halálát okozta. A megtisztulást keresve Marpa tanítványa lett. Mestere iránt töretlen odaadást tanúsítva, az éveken át tartó kemény próbatételek és
mélységes megbánása révén, valamint a kietlen vadonban magányos remeteként folytatott gyakorlatok eredményeképpen Milarepa elérte a megvilágosodást, és nagyrabecsült költő-szentté vált. Útja a gyilkosság eltévelyedett mélységeiből vezetett a belső ösvény gyakorlásán át egyetlen élet alatt a megvilágosodásig.

Milarepa, a tari Milarepa-barlangban