Mindig legyen tiszta a szemléletünk, lássuk meg mindenben a jót. Ne legyünk gyűlölködők, rosszmájúak, irigyek, féltékenyek, hanem örüljünk mások boldogsága, sikerei, erényei láttán. Legyünk mindig jószívűek.

AZ ÉG KÜLDÖTTEI (Indiai mese)

A világra kétféleképpen tekinthetünk. Tekinthetünk a dolgokra úgy, hogy azt látjuk meg, mi a jó bennük, vagyis a tisztaságukat látjuk; vagy tekinthetünk rájuk úgy, hogy azt látjuk meg, mi a rossz bennük, vagyis tisztátalannak látjuk őket. Szemléletünk rányomja bélyegét cselekedeteinkre, ezért a

————————————————————————————————-

cselekedeteinket elvégezhetjük akár tiszta, akár tisztátalan szemlélettel.

————————————————————————————————-

Például, valakinek adhatunk valamit úgy, hogy egyszerűen meg akarunk szabadulni egy felesleges dologtól, vagy úgy, hogy egyáltalán nem törődünk azzal, hogy amit adunk jó-e az illetőnek. Ez a magatartás egyszerű érdektelenség – ami pedig tisztátalan szemlélet.

Azonban adhatunk figyelmesen is. Felmérhetjük gondosan a helyzetet, és megállapíthatjuk, hogy amit adunk, arra annak az embernek valóban szüksége van-e. Ugyanez vonatkozik minden cselekedetre és élethelyzetre.

Például lehetünk nagyon türelmesek egy helyzetben, miközben így gondolkozunk: “Ez a szerencsétlen nyomorult, aki engem bánt, sajnálatra méltó, de mivel nemigen tudok mást tenni, legjobb a dolgot elviselni.” – Azonban ez nem tiszta szemlélet.

Ezzel szemben felvehetünk egy bátor magatartást is, ezzel a gondolattal: “Még ha vissza is adhatnám neki mindezt, sosem tenném.” – Ez már tiszta szemlélet.

A tiszta szemlélet megalkuvás nélküli folyamatos fenntartásán alapul a valódi, bátor türelem, amely félelemmentes, és hatalmas legyőzhetetlen erőt ad.

———————————————————————————————————————–

Bármilyen helyzet adódik, bármilyen próbatétellel kerülünk szembe, nem tántorodunk el józanságunk méltóságától, nem engedjük magunkat lealacsonyodni.

———————————————————————————————————————

Nem engedjük, hogy a zavaros érzelmek – a gyűlölet, a gőg, a ragaszkodás, az irigység vagy az ostobaság – eluralkodjanak rajtunk, és a nyomukban rosszindulatú kívánságok, gondolatok fogalmazódjanak meg.

Ezzel szemben, az nem valódi türelem, ha tiszta szemlélet nélkül, gyáván erőlködünk a kellemetlenségek és a megpróbáltatások kénytelen-kelletlen elviselésén, miközben elménkben kavarog a gyűlölet, bosszúszomj, megvetés, félelem és a többi zavaros érzelem és tisztátalan gondolat.

A tiszta szemlélet három pillére az elkötelezettség, a felelősségvállalás és a helytállás.

Az elkötelezettség azt jelenti, hogy szívünk mélyéről megfogadjuk, hogy mostantól, e szent pillanattól, mindig csak az összes élőlény és az egész világ javát szolgáljuk minden cselekedetünkkel, szavunkkal és gondolatunkkal.

A felelősségvállalás azt jelenti, hogy minden erőnkkel kerüljük a szenvedést okozó ártalmas tetteket, még a legkisebbeket is, és törekszünk a segítségnyújtó jótettek gyakorlására. Mivel a világon minden szenvedés és mindenféle rossz okai a rossztettek, és minden boldogság és jó okai a jótettek,

———————————————————————————————————————-

e bátor felelősségvállalással kezünkbe vehetjük nemcsak önmagunk sorsát, de az egész világét is.

———————————————————————————————————————

A helytállás azt jelenti, hogy elkötelezettségünktől és felelősségvállalásunktól nem tántorodunk el soha. Helytállni csak az tud, aki ismeri önmagát, átlát önámítása csalárd szövevényén. A helytállás saját természetünk ismeréséből, az alapvető józanságunkból táplálkozik.

Ha tiszta szemléletet gyakorolunk, az életünkben adódó nehézségekből soha sem lesz szenvedés, mert minden helyzetben meglátjuk a jót, a fejlődésre és a segítésre adódó alkalmat. Ezért

———————————————————————————————————————

a tiszta szemlélet egy olyan mérhetetlen hatalmas erő, amellyel az egész világot megváltoztathatjuk.

———————————————————————————————————————

A tiszta szemléletet és a valódi türelmet csak akkor tudjuk gyakorolni, ha próbáknak vagyunk kitéve. Erről szól az alábbi mesénk, melyben Erős János magatartása a tiszta szemlélet tökéletes példája: A rábízott feladatokat becsületesen elvégzi, és meg sem fordul fejében, hogy a pópa az ő rosszakarója. Ezzel szemben a pópa egyre csak újabb és újabb fondorlatokat eszel ki János elveszejtésére, miközben kifelé türelem színlelésére kényszerül.

HARAGSZIK-E, ATYÁM? (Magyar mese)

A tiszta szemlélet értelme az, hogy

——————————————————————————–

mindig a jó tulajdonságokat hangsúlyozzuk a rosszak helyett,

——————————————————————————–

és különösen az, hogy mentesek vagyunk az olyan rávetítésektől, amelyek miatt a mások jótulajdonságait hibáknak látjuk.

Ahogyan a mondások mondják:

“Ne gondolj mások hibáira, csak a sajátjaidra,
ne vájkálj mások tévedéseiben, csak a sajátjaidban.”

“Soha ne ítélkezz mások felett.”
“Nagy a büszkeségük az erény nélkülieknek,
üres kalász magasan hordja a fejét.”

“A büszkeség kemény sziklaormán az erény vize nem marad meg.”
Ha mások hibáit látjuk, gondolkozzunk így:
“Ezek nem az ő hibáik, ezek a saját hibáim –
olyanok, mint a tükörben keletkező tükörképek.”

Még ha egy látszólag tisztátalan dolgot tapasztalunk, akkor is tiszta szemléletre és odaadásra törekedjünk!

————————————————————————————————————————

“Ne hagyd magad lealacsonyodni, és a mások hibái nem fognak a károdra válni.”

—————————————————————————————————————–

– ez lehetne alábbi történetünk mottója.

A REMETE ÉS A GYERMEK (Tibeti történet)

A tiszta szemléletről szól az alábbi rövid történet is:

AZ ELME AZ ELSŐ

Ha irigység szennyezi be elménket, semmi jót nem látunk másokban:

A KÉT VETÉLYTÁRS

Ez a tibeti történet is a tiszta és a tisztátalan szemlélettel foglalkozik:

EGY HÁZASSÁG ELŐ- ÉS UTÓJÁTÉKKALKi a párom? (Tibeti mese)

A tiszta szemlélet a legjobb bölcsesség. Erről szól a következő mese:

HÁROM JÓTANÁCS (Tibeti mese)

Íme a fenti tibeti mese párja a magyar hagyományból:

KI MIT SZERET, SZÉP AZ ANNAK (Magyar mese)

MI VAN A LÁDIKÓBAN? – Végtelen belső gazdagság (Magyar mese)

A tiszta szemlélet minden jó forrása:

A NÉGY JÓBARÁT (Tibeti mese)

A tiszta szemlélet még a tisztátalant is megtisztítja:

A KUTYAFOG (Tibeti történet)

Ha nem tiszta a szemléletünk, még a Megvilágosultban is hibákat találunk:

LEKPE KARMA (Indiai történet)

A tiszta szemlélet ereje csodákra képes:

KONGPO BEN (Tibeti történet)

Sose adjuk fel tiszta szemléletünket:

ANYA ÉS LEÁNYA (Tibeti történet)

A tisztátalan szemlélet önmagában is végzetes következményekkel járhat:

A ROSSZINDULATÚ KOLDUS (Tibeti történet)

A tisztátalan szemlélet önmagában is végzetes következményekkel járhat:

A LEGNAGYOBB MEGPRÓBÁLTATÁS

Mindig legyen tiszta a szemléletünk, ne legyünk gyűlölködők, rosszmájúak, irigyek, féltékenyek, hanem örüljünk mások boldogsága, sikerei, erényei láttán. Legyünk mindig jószívűek.