A cselekedetek visszahatnak elkövetőikre, és visszahatásuk minősége a cselekedet minőségétől függ. Az erőszakos cselekedetek elültetik az erőszak magját elménkben, és amikor kedvező feltételek hatására a mag kihajt és gyümölcsöt hoz, a gyümölcs szenvedés lesz. Ugyanígy, a gyengéd cselekedetek visszahatása boldogság lesz.

A cselekedetek minősége az elkövetés mögött rejlő szándéktól függ. Minden jó és rossz cselekedet esetében a szándék, az indíték a legfontosabb tényező, amely meghatározza, hogy a cselekedet jó vagy rossz lesz.

Ha egy fa gyökere gyógyító hatású, a törzs és a levelek is gyógyító hatásúak lesznek. Ha a gyökér mérgező, a törzs és a levelek is mérgezőek lesznek. Gyógyító hatású levelek nem nőhetnek mérgező gyökérből. Ugyanígy ha egy szándék, egy indíték gyűlöletből vagy ragaszkodásból fejlődik ki, és így nem tiszta, a cselekedet amely következik belőle, szintén rossz lesz akármennyire jónak is látszik. Ezzel szemben, ha a szándék tiszta, akkor még
az olyan cselekedetek is, amelyek rossznak tűnnek, végül jók lesznek.

Ahogy egy tanítás mondja:
Ha a gyökér gyógyító, a hajtások is azok,
ha viszont mérgező, vajon nem lesznek-e
a hajtások is azok?

A cselekedetet nem a látszat teszi jóvá vagy rosszá,
és nem is a nagysága,
hanem a jó vagy rossz szándék mögötte.

Olyan a jót cselekvő, mint a gyógynövény:
áldás a benne bízóknak.
A rosszat cselekvő, mint a mérges növény:
veszte a benne bízóknak.

Aki másnak vermet ás – magyar mese

Igazság és hamisság – magyar mese