Közép- és belső-ázsiai szkíta-hun buddhista tanítók

Buddha tiszta tudat-birodalma – Tunhuang, Ganszu, Ujgurisztán
A buddhista barlangtemplomokat évszázadokon át Kína hun uralkodói építették.

————————————————————————————

A buddhizmus Közép- és Belső-Ázsiából terjedt tovább Ázsia többi országába.

————————————————————————————

Kínában a buddhizmust az Észak-Kínában birodalmat alapított hun (tuoba) Északi Wei dinasztia (386–535) buddhista uralkodói terjesztették el, s ezzel Kína szellemiségét és történelmét a mai napig meghatározó alapokat fektettek le. Az Északi Wei uralkodók a buddhizmus és a buddhista művészet nagy pártfogóiként Kína kulturális örökségének olyan nagy jelentőségű kincseit hozták létre, mint a tunhuangi Mogao barlangtemplomok, a Yungang barlangtemplomok, a Longmen barlangtemplomok, a Shaolin Kolostor, Kína egyik legrégibb pagodája: a Szongyue Pagoda stb.

Longmen Barlangtemplom
A Szongyue pagoda – Kína – épült 523-ban, a hun Északi Wei dinasztia idején

Kínába a buddhista Tant a Közép- és Belső-Ázsiában virágzó szkíta-hun buddhista kultúrákból vitték át nagy tudású, szkíta-hun szerzetesek, akik a hun-szienpi császárok védnöksége alatt tevékenykedtek. An-sih-kao pártus tanító kb. i. sz. 148-171-ig végzett fordító munkát a kínai Lo-jangban. Őáltala vette kezdetét a közel ezer éves fordítói munka Kínában. K’ang-seng-k’ai a mai Szamarkand területéről érkezett a III. sz.-ban. Csu-fa-hu vagy Dharmaraksa Tokharából jött a III-IV. sz.-ban. Amikor az V. sz.-ban Kumárádzsiva megérkezett Kusából, a fordítási munkálatok Kínában elérték a tetőpontot.

Buddha szobrok előtt imádkozik Kína császára Wu – falfestmény – Tunhuang, Ujgurisztán, Ganszu
A kép korabeli felirata szerint a Buddha szobrok arany emberek, melyeket egy tábornok hozott az uralkodónak i. e. 120-ban, egy „nomádokkal” vagyis hunokkal vívott hadjáratból. A hagyomány szerint ez volt Kína első találkozása a buddhizmussal, mely a későbbiekben is hun közvetítéssel érkezett, a Kínában birodalmat alapító hun császárok támogatásával.
Fehér Ló Kolostor – Kína legrégibb buddhista kolostora – A fehér lovak hozták Kínába a nagy mestereket és a szent könyveket Közép-Ázsiából, innen a kolostor neve
Hai Bao ta, Kína legősibb pagodája – Helian Bobo a nagy hun császár által az V. században épített buddhista pagoda, Yincsuan, Belső-Mongólia

Szkíta buddhista mesterek, akik a tant Kínába vitték

Az ázsiai hunok fővárosa

Huhanje Sanju – Tengrikut ’Ég Fia’ – hun uralkodó

Az aszkéta Buddha – Tunhuang, Ganszu, Ujgurisztán

Közép-ázsiai buddhista mesterek

————————————————————————————

A tibeti buddhizmus kialakulásában is főszerepet játszottak azok a mesterek, akik Közép-Ázsiából származtak.

————————————————————————————

A tibeti buddhizmus számára szent országot, Orgyent, mind a hagyomány, mind a mai nyugati kutatás Kelet-Afganisztán területre helyezi. Ezt tartják a Gyémánt Út szellemisége fő központjának, ahonnan számos nagy tanító érkezett mind Indiába, mind pedig Tibetbe, illetve esetenként Indián keresztül Tibetbe. A Gyémánt Út hagyomány legnagyobb mesterei közül sokan innen jöttek.

Orgyen Birodalma (szkr: Oddijána) – közép-ázsiai szkíta buddhista királyság

Orgyen Birodalma

Indrabuti, Orgyen királya volt az első ember, aki a Gyémánt Út tanításait Buddhától megkapta. Garab Dordzse, a Dzogcsen hagyomány atyja; a buddhizmust Tibetben megalapozó Padmaszambhava, a Második Buddha; a hercegnőből lett megvilágosult jógini, Gelongma Palmo, és még számos mester élt, tanult és ért el megvalósulást Orgyenben.

A Gyémánt Út legnagyobb mesterei Közép-Ázsiában

A Sang-sung Birodalom

Sang-sung Birodalom

Buddhista barlangtemplomok Közép-Ázsiától Kínáig

A mai Afganisztántól Közép-Indiáig és Kínáig terjedt a buddhista barlangtemplomok építési területe. Mindez a korabeli kusán, majd fehér hun területeket jelöli ki számunkra, és keletkezési idejük is tökéletesen egybeesik e népek birodalmaival, hiszen a barlangtemplomok első virágzása az i. sz. II–VI. századig tartott.

Yungang barlangkolostor – Belső-Mongólia – épült a hun Északi Wei dinasztia uralkodása alatt (386-534)
Yungang egyike Kína legnagyobb és leghíresebb ősi buddhista barlang kolostorainak.
A barlangtemplomban 53 nagy barlangterem található 51 000 kisebb fülkével, ezek mindegyikében egy-egy Buddha szoborral. A barlang-együttes ezenkívül még 1100 kisebb barlangot foglal magában.

Ez a művészeti ág Gandhara – a mai Kabul–Pesavár térség – vidékéről terjedt tovább, így keletkeztek a Kucsa környéki, majd a tunhuangi, turfáni, még később a kínai barlangtemplomok csodálatos szobraikkal, falfestményeikkel. Mindezek eredőjében a Hindukus kusán, perzsa, majd fehér hun fennhatóság alatt álló vidékét találjuk, amely ezek szerint iskolateremtő vidék volt a későbbi nagy keleti kibontakozás számára. A buddhista művészet tehát a pusztai eredetű szkíta kusánok és fehér hunok jóvoltából indult el világhódító útjára.

A Longmen barlangok – Belső-Mongólia
Buddhista barlangtemplomok, melyek alapítása a buddhizmust pártfogoló Északi Wei dinasztia idejére esik. Ez a dinasztia belső-ázsiai hun-rokon szienpi eredetű volt. Tanvédő Nagy Királyok – A szkíta-hun buddhista művészet monumentális remekei – Longmen barlangtemplom, Belső-Mongólia
Az 1400 barlangban 100 000 szobor található. A sziklába faragott buddhista ábrázolások közül a legkisebbek 25 milliméteresek, a legnagyobbak 17 méter magasak. A barlangtemplom együttes területén majd 2500 sztélét és feliratot is láthatunk – innen kapta az „Ősi sztélék erdeje” nevet –, valamint több mint hatvan buddhista pagodát. A pompás természeti környezetben fekvő barlangtemplomokat egy kilométer hosszan elnyúló sziklába faragták, a folyó mindkét oldalán.

Az első alapozó művészeti stílust Kelet-Turkesztánban is „gandharai stílusnak” nevezik. Kultúrtörténeti jelentőségét tekintve a Kusán Birodalom ezen vonatkozásában is alapvető szellemi értékkel szolgált.

Mogao barlangkolostor, Tunhuang – Ujgurisztán, Ganszu
Buddha – Tunhuang, Mogao, Ganszu
A Tunhuang közelében található Mogao barlangok építése a IV. században kezdődött. A buddhista szerzetes Yue-zun (nevében a Yue szótag szkíta yüe-csi származására utal) 366-ban ezen a helyen arany fényben fürdő ezer buddhát látott látomásban, és elhatározta, hogy meditáció barlangot épít. Ettől kezdve a hely fokozatos növekedésnek indult. A hun Északi Liang uralkodók korában már egy kis remeteközösség élt itt. A hun-rokon szienpi Északi Wei és Északi Zhou uralkodó családok tagjai számos barlangot építtettek. Később, a Tang dinasztia idején, a barlangok száma elérte az ezret.
A barlangokat eredetileg remeték lakták, majd később az itt felépülő monostorok céljait szolgálták. Az idők folyamán a hívők zarándokhelyévé váltak.
Tiantishan, Wenshushan, Maijishan barlangtemplomok
A hun Északi Liang Dinasztia alatt jöttek létre az első buddhista barlangtemplomok Ganszuban (Ujgurisztán).
A leghíresebbek a Tiantishan (Mennyei Létra Hegy), a Wenshushan (Mandzsusri Hegye) és Maijishan (Búzahalom Hegy).

Megvilágosodott szkíta társadalom

Buddha tanításai a szkíta-hun népek között terjedtek el legerőteljesebben

A szkíták és a hunok buddhista műveltségét Belső-Ázsiában egyik utódnépük, az ujgurok folytatták tovább magas szinten, majd pedig a mongolok – akik szintén a hunok leszármazottainak tartják magukat – vették át immáron a tibetiek közvetítésével, és tartják fenn, mind a mai napig.

Buddha tanításai a szkíta-hun népek között terjedtek el legerőteljesebben, Indiában valamint Közép- és Belső-Ázsiában, és innen terjedtek tovább Kínába, Japánba és Dél-Kelet-Ázsiába, szkíta-hun mesterek közvetítésével. Dél-Kelet Ázsia egyik nagy buddhista kultúráját például, Burma földjén, szintén belső-ázsiai szkíta-hun eredetű nép hozta létre. A pyu nép a belső-ázsiai Ganszu ősi hun területéről vándorolt le Burmába, és alapított meg ott egy sok évszázados virágzó buddhista kultúrát.

Összefoglaló

Buddha tehát a múltat, jelent és jövőt látó mindentudásával úgy döntött, hogy szkítának születik, mivel a szkítákat választotta, mint a megvilágosodás tanításainak befogadására legalkalmasabb népet, mert amint azt később a történelem is bebizonyította, a szkíta szellemiség szolgált erre legalkalmasabb alappal, s ezért Buddha így tudta a leghatékonyabb segítséget nyújtani a világ lényeinek. Ez az ősi szkíta szellemi hagyomány beláthatatlan időktől fogva létezett Eurázsiában, és Buddha ebbe a hagyományba hozott újult erőt a tökéletes megvilágosodás megtapasztalásával, hasonlóan az előző korokban eljött megvilágosult mesterekhez.

VISSZA A KIÁLLÍTÁS FŐ OLDALÁRA