Minden lény eredendően megvilágosodott, isteni természetű, ám ezt hétköznapi életünkben nem ismerjük fel, mert bezárkózunk a zavaros tudatunk által teremtett látszatok „valóságába”, és ezért szenvedést tapasztalunk. A megvilágosodás a szenvedéstől való megszabadulás állapota, amelyet az együttérzés, a bölcsesség és az ügyes módszerek gyakorlása révén érhetünk el. A megvilágosodáshoz vezető út az önfelfedezés útja. Magába foglalja a valóság valódi természetének megértését, és a feltételekhez kötött létezéshez való ragaszkodásunk legyőzését. Minden lénynek megvan a képessége arra, hogy elérje a megvilágosodást.

KI A LEGELÉBB VALÓ?Mi ér többet a megelégedettségnél? (Magyar mese)

———————————————————————————————————————

Boldogok csak akkor leszünk, ha felismerjük azokat az értékeket, amelyekkel már rendelkezünk, ha megismerjük azt, ami már vagyunk: az alapvető jóságot, ami önmagunk és a világ eredeti természete. 

———————————————————————————————————————

Karma Csakme, a nagy tibeti tanító idézi ezt a mesét a tibeti hagyományból:

A KOLDUS KIRÁLYFI (Tibeti mese)

Aki az arany középúton jár, tiszta szívvel és megelégedéssel, annak szíve ráhangolódik az alapvető jóságra, a világ szentségére. Erről elmélkedik nagy remeténk, Berzsenyi Dániel:

A JÁMBORSÁG ÉS A KÖZÉPSZER[1]
[1]Középút

Ez a gyönyörű vers a következő mesénk mottója lehetne:

HALÁSZ JÓZSI (Magyar Mese)

MIT ÉR A TUDOMÁNY ÉS A GAZDAGSÁGha a szívünk nincs a helyén? (Magyar mese)

E mesénk párja egy indiai buddhista mese:

AZ OSTOBA KIRÁLY TUDOMÁNYA (Indiai mese)

Míg a két fenti mese a józanság felismerését mondta el, a következő rövid történet a józanság elveszítéséről szól:

FEJ VAGY FAROK? (Indiai mese)

Milarepa, a nagy megvilágosult tibeti jógi az alapvető jóság élményéről így énekel boldogan:

A GYAKORLÓ TIZENNYOLC ÖRÖME

Minden tapasztalatunk ezt a jóságot hordozza. Jó, hogy a föld megtart, és jó, hogy a tér befogad bennünket. Jó, hogy van kezünk, lábunk, szemünk, fülünk, és tudunk járni, fogni, látni, hallani. Lélegzünk, anyagcserénk működik – testünk nem is lehetne csodálatosabb.

Az ég kék, a felhők gomolyognak, a nap ragyog, a lombok susognak, árnyat adnak, a világban megterem minden, amire csak szükségünk van – nem is lehetne jobb. Lépten-nyomon részünk van mindebben, azonban általában észre sem vesszük, mert túl hétköznapiak.

Erről szól a következő történet:

A HATALMAS TENGER

A FŰ ÉS A VÍZ TÖRVÉNYE (Tibeti mese)

Ha nem hangolódunk rá a valósághoz fűző természetes kapcsolatunkra . . .

AZ ÚRISTEN ÉS ÉVA ANYÁNK (Magyar mese)

Az alapvető jóság a legvégső természetünk, ezért elpusztíthatatlan. Minden mást elveszíthetünk, de az mindig velünk marad. Minden megtanult tudománynál és művészetnél többet ér alapvető jóságunk felismerése, ezt mondja el ez a mese:

ÖTFEGYVER KIRÁLYFI (Indiai mese)

A BÍRÓ OKOS LÁNYA (Magyar mese)