A Felébredett Szkíta Bölcs tanításához, mely szerint a számtalan világegyetem minden egyes atomja számtalan világegyetemet tartalmaz, a huszadik század második felének, az informatika korának holografikus paradigmája hozta közel a nyugati tudományos gondolkodást. Az történt, hogy egyes élvonalbeli kutatók túlléptek a régi szemléleti modellen, mely a világ leírásához az anyagi részecskék képzetét használja. Az új informatikai modell ehelyett az információt veszi alapul. Az új modell szerint a világ egésze egy mindent magába foglaló hologram. A világegyetem kézzelfogható szilárd formája csupán látszólagos, a mindenki által megélt valóság nem más, mint gigantikus hologram. 

Mint tudjuk, ha egy kép hologramját félbevágják és lézerrel világítják meg, mindkét fél darab a teljes képet tartalmazza, bár kisebb méretben. Ha a darabokat tovább aprítják, minden kis darab magába foglalja az eredeti egész képet. A hagyományos fényképekkel ellentétben a hologram minden szelete az eredeti információ egészét tartalmazza. A világ részecskéit azért látjuk egymástól elválasztva, mert csak a valóság egy szeletét érzékeljük. A részecskék nem különállóak, hanem részei a mélyebben meghúzódó egésznek, amely holografikus oszthatatlanként viselkedik. És mivel a fizikai valóságban mindent ez épít fel, a világegyetem is csak egy illúzió. 

A világ megfogható képe így csak másodlagos valósággá változik, a tényleges környezet pedig információk holografikus kavalkádja lesz. Ebből a holografikus agy csupán néhány, számára fontos – pontosabban az adottságai révén elérhető, más szóval a karmikusan kialakult szűrőjén áthatoló – információt választ ki, és azokat az érzékszervek jeleként értelmezi. Eközben az „objektív” valóság teljesen elsikkad. Bár azt gondolhatjuk, hogy fizikai lényként mozgunk a fizikai világban, ez csak képzelődés. Valójában holografikus vevőkészülékek vagyunk az információk tengerében, és amit kiszűrünk ebből a kavalkádból, az csak egy szűk szelete a valóságnak, s még ezt a szeletet is a magunk korlátozott adottságainak keretén belül értelmezzük.