A FELÜLEMELKEDÉS ÚTJA

Jelen korunkban a dogmatikus materializmus az uralkodó szemlélet Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy a valóságot összetévesztjük a zavaros tudatunk által teremtett képzeteinkkel, s így nincs kapcsolatunk a valósággal, csak a róla alkotott zavaros hiedelmeinkkel. Emiatt egy hazug álvalóságban élünk, aminek szükségszerű következménye a szenvedés. Végeredményben minden szenvedésünk oka ez.

Az egyesített békés nyugvás – tiszta látás meditáció gyakorlata lehetőséget nyújt ahhoz, hogy első kézből szerzett tapasztalásokhoz jussunk arról, hogy mi a tényleges valóság, és mi a valóságról alkotott zavaros képzet. Így a gyakorlással fokozatosan közelebb jutunk a valósághoz, és megszabadulunk a szenvedéstől. Felülemelkedünk a zavaros tudaton, és felszabadítjuk magunkban a valódi természetünkben rejlő nagyszerű emberi adottságainkat (megvilágosult természetünket), az egyetemes szeretetet, elfogulatlan együttérzést és mindentudó bölcsességet. 

Nekünk, magyaroknak, természetes adottságaink vannak – az ősi idők óta belénk kódolt hagyományos magyar nem-dogmatikus szellemiségünk révén – arra, hogy a felülemelkedésnek ezt az útját megvalósítsuk.

NE ÖLD MEG A TUDATOD!

Az egy félreértés, ha azt hisszük, a meditáció lényege az, hogy a tudatunk mozdulatlan legyen. A meditációban nem törekszünk arra, hogy leállítsuk a tudatunkat, hogy ne legyenek gondolataink. Ez maga a tudat megölése lenne. A tudatot nem kell megállítani, hanem a tudat természetét kell látni. Bármi is jelenik meg a tudatban, annak a varázslatszerű, tüneményszerű természetét kell látni. Ez a meditáció. Tehát nem az, hogy megöljük a tudatban a gondolatokat és az érzéseket. 

ISMERD MEG A TUDATOD TERMÉSZETÉT!

A meditáció arról szól, hogy megismerjük a tudatunk természetét, vagyis lássuk, hogy mindaz, ami a tudatban megjelenik, csupán a tudat terméke. Ezt úgy lehet elképzelni, mint például egy képernyőn megjelenő ember képét, amelyben nincs ott maga az ember, akinek a képe megjelenik a képernyőn. A meditáció is pontosan erről szól, hogy lássuk, hogy a dolgok puszta jelenségek, önlét nélkül. 

További példa a rádióban a hangok. Maga az ember, akit hallok, nincs a rádió készülék dobozában. Ha ráütök a dobozra, csupán a dobozt verem szét, az embert nem. Pontosan ilyen a meditáció: halljuk és értjük a hangot, de ugyanakkor tudjuk, hogy ez a hang valóságos önlét nélkül való, csak olyan, mint egy varázslat, mint egy tünemény, mint egy visszhang. Látjuk, halljuk, érezzük a dolgokat, de nem ragadtatjuk el magunkat, nem bonyolódunk bele abba, amit látunk, hallunk, érzünk, mert tudjuk, hogy csak tünemény. Hogy ez a valóságban mit jelent, azt mindenkinek magának kell megtapasztalnia, azt nem lehet elmagyarázni.

Van lehetőségünk rá, hogy életünket úgy éljük meg, mint ahogy egy rendező éli meg az általa rendezett színdarabot – hogy az egészet látjuk; átlátjuk, mi a valódi értelme, mi a fontos, hogyan illeszkednek a dolgok egymáshoz különböző szinteken. Ezzel szemben mi úgy éljük le az életünket, mint egy naiv néző, aki számára a dráma szereplői teljesen valóságosak, a cselekmény a való világ, teljesen magukkal ragadják az események, és az általuk felkavart érzelmek örvénylése.

A Platón barlangja bemutatja, hogy az elménk által vetített árnyképek börtönéből hogy lehet kiszabadulni.
A Platón barlangját, a Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség Dharma-színháza is feldolgozta a Belső Ösvény értelmezésben és előadta két alkalommal is a Karmapa Házban. Rendező: Tiszteletreméltó Láma Csöpel.

ÉLJ A VALÓSÁGBAN, NYÍLJ MEG!

A meditáció két fő lényege tehát egyrészt, hogy lássuk a tudatunkat, lássuk, mennyire nem élünk a valóságban, és megtanuljunk a jelen valóságában élni; másrészt pedig a megnyílás. A meditáció arra vezet bennünket, hogy megnyíljunk a valóság átélésére. És amikor megnyílunk, abban a pillanatban nincs ragaszkodás, nincs szenvedés. Ezzel a nyitott tudatállapottal kell rendszeresen kapcsolatba lépni, és akkor a ragaszkodás kezd lefoszlani rólunk.

Nem kell a ragaszkodás ellen küzdeni, tegyük, ami jól esik, de rendszeresen gyakoroljunk. Sokan úgy képzelik el a gyakorlást, hogy lemondanak mindenről, például nem esznek húst, nem esznek édességet, és ha mégis, akkor sem szabad élvezni, nem szabad vágyat érezni. Lemondunk a szerelemről is, kizárjuk az életünkből, nincs öröm az életünkben, mert félünk, hogy ragaszkodáshoz vezet. Ez egy puritán megközelítés, ami természetellenes.

Meg kell tanulni, el kell sajátítani a meditációt pontosan, és úgy kell gyakorolni, nem kell kitalálni helyette saját dolgokat. A ragaszkodás ellen nem kell küzdeni. Természetesen van ilyen módszer is, a Keskeny Út (hinajána) módszer, de annak megvan az oka, mert azt a déli emberek alkalmazzák, akik nagyon lobbanékonyak, ezért nekik a Felébredett Szkíta Bölcs főleg hinajána módszereket tanított, hogy ne éljenek annyira csupán az érzékeikben. 

HUMORÉRZÉK

A gyakorlás ösvényén nélkülözhetetlen a humorérzék. A valódi humorérzék alapja az a képesség, hogy ugyanazt a dolgot egyszerre több nézőpontból látjuk, és észrevesszük, hogy ami az egyik oldalról nézve nem igaz, igaz lehet egy másik szempontból, mivel maguk a dolgok és élethelyzetek a valóságban nem korlátozzák a róluk alkotott képzeteinket.

A meditációban arra képezzük elménket, hogy közelebb kerüljön az eredeti természetéhez. Ez azzal jár, hogy fokozatosan levetkezzük a korlátolt, zavaros tudat dogmatizmusra hajlamos rideg merevségét, így tudatunk természetessé, oldottá válik. A természetes tudat melegszívű, emberséges tulajdonságokkal rendelkezik. Természetes sajátja a gyengédség, szeretet, együttérző gondoskodás, a nyitottságból adódó képesség a jelenben létre, és a lehetőségek felismerésére a jelenben. A nyitott, rugalmas, játékos elme könnyedén feltalálja magát, és megtalálja a megoldást még olyan helyzetekben is, amelyek a merev, görcsös elme számára kilátástalannak látszanak.

A kulcs a könnyed felülemelkedés. Hagyományos magyar kultúránk központi témája a felülemelkedés képességének a kiművelése. Hagyományos művészetünk mintakincsében erre nevelnek a rejtett arcok, és számos mesénk, dalunk, játékunk is erre tanít gyermekkorunk óta.