Nicolaus Melchior Cibinensis, más néven Melchior Cibinensis vagy Hermannstadti Melchior, erdélyi magyar alkimista volt, aki a 16. század elején tevékenykedett. Legismertebb műve a „Processus Sub Forma Missae”, amely egy vallásos mise formájában írt alkímiai szöveg. A szöveg az alkímiai folyamat összetett és allegorikus értelmezése, amely a kereszténységből származó szimbólumokat és képeket használ az átalakulás szakaszainak ábrázolására.

Melchior Processus című műve összetett és rejtélyes mű, amelyet többféleképpen értelmeztek. Egyesek a bölcsek kövének eléréséhez szükséges egyszerű receptet látnak benne, míg mások szerint inkább szimbolikus és allegorikus műről van szó, amely magáról az alkímia természetéről szól.

Bárhogyan is értelmezik, a Processus az alkímia történetének lenyűgöző és fontos dokumentuma. Ritka példája egy olyan alkímiai szövegnek, amely egyszerre hozzáférhető és mélyreható, és számos későbbi alkimistára és filozófusra is hatással volt.

Melchior Cibinensis személyazonossága máig vita tárgyát képezi, de úgy vélik, hogy pap és asztrológus volt. Művét az alkímiai hagyományhoz való jelentős hozzájárulásnak tekintik, és dicsérték szimbolizmusa és költői nyelvezete miatt.

A „Processus Sub Forma Missae” a nem nemesfémek arannyá alakításának alkímiai folyamatát írja le, olyan allegorikus nyelvezetet használva, amely párhuzamot von az alkimista munkája és a keresztény Eucharisztia szentsége között. A szöveg három fő részre tagolódik: az alkímiai anyagok előkészítése, az átalakítás tényleges folyamata és a Bölcsek Kövének végső megtisztítása.

Melchior Cibinensis munkája nagy hatással volt a későbbi alkimistákra, és számos alkímiai gyűjteményben újra megjelent. Szimbolikus nyelvhasználata és az alkímia spirituális aspektusainak hangsúlyozása az alkímia tudósai körében elismert személyiséggé tette őt.

Íme, néhány a „Processus Sub Forma Missae” című műben tárgyalt kulcsfontosságú témák közül:

  • A hit és az odaadás fontossága
  • A bölcsek kövének keresése mint a szellemi megvilágosodáshoz vezető út
  • Az alkimista szerepe papként vagy közvetítőként az isteni és az anyagi világ között
  • Az allegória és a szimbolizmus használata az alkímiai fogalmak közvetítésére
  • A tisztaság és a szellemi átalakulás fontossága az alkímiai folyamatban
  • Az alkímia és a keresztény hagyomány közötti kapcsolat
  • Az alkímia szent művészet, amely az alkimista és a világ átalakulásához vezethet
  •  Az alkímiai folyamat analóg a keresztény üdvösségfogalommal
  • Az alkimistának egy megtisztulási és önfeláldozási időszakon kell keresztülmennie, mielőtt elérheti a Bölcsek Kövét
  • A Bölcsek köve az isteni szimbólum, és aranyat lehet belőle készíteni, de valódi célja az alkimista lelkének átalakítása

Melchior Cibinensis munkássága összetett és kihívásokkal teli. Egyedülálló perspektívát kínál az alkímiai hagyományról és annak a spiritualitással és a vallással való kapcsolatáról. Műve, az Alkímiai mise, lenyűgöző példája annak, ahogyan az alkímiát a reneszánszban vallási és filozófiai témák feltárására használták. Munkája ma is aktuális, mivel betekintést nyújt az átalakulás természetébe és az ember szellemi megvilágosodásra való törekvésébe.

Alkímiai mise

Alkímiai szöveg Melchior Cibinensis tollából, amelyben egy alkímiai folyamatot ábrázol a mise formájában. A Theatrum Chemicum III. kötetéből. 1602.

Introitus. Urunk, jóság forrása, a szent művészet ihletője, akitől minden jó származik a Te híveidnek, irgalmazz.

Christe. Krisztus, Szent, a tudomány művészetének áldott köve, ki a világ üdvösségére a tudomány világosságát ihletted, a hitetlenek kiirtására, irgalmazz.

Kyrie. Urunk, isteni tűz, segítsd szívünket, hogy a Te dicséretedre a művészet szentségeit kiterjeszthessük, irgalmazz.

Graduale. Leszáll, mint eső a gyapjúra, és mint zápor, mely szelíden hull a földre. Alleluja. Ó, áldott teremtője a földnek, hófehérebb, mint a hó, édesebb, mint az édesség, illatos az edény alján, mint a balzsam. Ó üdvös orvosság az embereknek, mely a test minden gyengeségét gyógyítja: Ó fenséges forrás, melyből valóban az élet igaz vize ömlik híveid kertjébe.

Ave Maria. Üdvözlégy gyönyörű égi lámpás, világ világa! Itt vagy, egyesülve a Holddal, itt jön létre a Mars köteléke és a Merkúr együttállása. E háromból születik a művészet varázslata által, a folyómederben az erős óriás, akit ezerszer ezren keresnek, amikor ez a három feloldódik, nem esővízzé… hanem higanyos vízzé, ebbe a mi áldott mézgánkba, amely magától feloldódik és a Filozófusok Spermájának nevezik. Most pedig siet, hogy a szűz menyasszonnyal összekösse és eljegyezze magát, és a fürdőben, mérsékelt tűz fölött gyermeket nemzzen. De a Szűz nem kerül azonnal áldott állapotba, hacsak nem csókolják meg ismételt ölelésben. Ekkor megfogan a testében, és így a természet rendje szerint megszületik a jó előjelű gyermek. Ekkor jelenik meg az edény fenekén a hatalmas Etiópiai, megégve, pörkölve, elszíneződve, teljesen halott és élettelen. Azt kéri, hogy eltemessék, hogy saját nedvével locsolják meg, és lassan pörköljék, amíg izzó alakban fel nem támad a tüzes tűzből… Íme az Etióp csodálatos helyreállítása és megújulása! Az újjászületés fürdője miatt új nevet vesz fel, amelyet a filozófusok természetes kénnek és fiuknak neveznek, ez a bölcsek köve. És íme, ez egy dolog, egy gyökér, egy lényeg, melyhez semmi idegen nem járul, és melyből a művészet a varázslata által sok feleslegeset eltávolít… Ez a kincsek kincse, a fennkölt filozófiai főzet, az ősök isteni titka. Áldott, aki ilyet talál. Az, aki látta ezt a dolgot, nyíltan ír és beszél, és tudom, hogy a tanúvallomása igaz. Dicsőség Istennek mindörökké.