Mi lesz a csikótojásból?

Magyar mese

A RÁTÓTI  CSŐSZ egyszer a mezőn egy hamvas úritököt talált.

– Tyű, fékom adta-teremtette, hát ez már megint mi?

Fölvette, megtapogatta, megszagolta, de a maga fejétől mégse tudta kitalálni, hogy mi. Bevitte hát a faluházára, ahol éppen együtt volt a kupaktanács. Mikor a csősz a tököt letette, az éltes elöljáró urak is mind elszörnyülködtek.

– Sok időt megértem, de ilyen istenteremtményét mégnem láttam világéletemben.

– No, én is sok mindenen keresztülmentem, de ilyent még én sem ettem életemben.

– Hát hiszen, ami azt illeti, én se vagyok már mai gyerek, hanem azért a fene jobban tudja ám, hogy mi a csoda lehet ez.

Itt aztán a bíró beleszólt:

– Hát, atyafiak, ez – miként a formája is mutatja – semmi, de semmi más nem lehet, csak tojás.

– Persze, hogy tojás! Mert mi a durrogó ménkő is lehetne, ha nem tojás.

Ezt aztán a csősz is megerősítette azzal, hogy egészen meleg volt, mikor tarisznyájába tette. A bíró nemhiába volt okos ember, mert most még azt is tudni akarta, hogy a tojás micsoda tojás. Az öreg elöljárók gyíksárkányra, meg lúdvércsére gondoltak, de a bíró inkább a csőszre hallgatott, aki olyaténképpen beszélt, hogy akkoriban egy idegen csikó csatangolt a határban. Erre aztán az elöljárók is rázendítettek.

– Úgy van! Ez//Az az idegen csikó tojta. Mert mi az istencsodája is tojhatott volna nekünk ekkorát?

– No ha eddig már szerencsésen eljutottunk – szólott a bíró –, még csak azt mondják meg atyafiak: mitévők legyünk?

– Kiköltetjük!

– Ki ám, de mivel? A mi lovaink nem tojnak, tehát nem is költenek.

Ámbátor mindenki törte a sütnivalóját, mégis csak a bírónak támadt jó gondolata.

– Tudják mit, atyafiak? Amihez nincsen elegendő esze a rátóti lónak, van a rátóti tanácsnak. Én amondó vagyok, hogy a drágalátos tojást költsük ki mi magunk. Nagy szó volt bíz ez, de azért bólintottak rá valamennyien. Jó példának okáért először a bíró ülte meg, aztán ülték a többiek is rendben, amint következett.

Bizony még ma is ülne rajta valaki, ha a szomszéd falukban rebesgetni nem kezdték volna, hogy a rátóti kupaktanácsra rázápult a csikótojás. Erre aztán az elöljárók is zúgolódni kezdtek, hogy ők bíz nem ülik tovább senki lova tojását. A bíró nagyon elszomorodott, mert szentül meg volt győződve, hogy a kiscsikó már mozog. Az elöljárók meg váltig állították, hogy a tojásnak már szaga van. Végtére is megállapodtak hát abban, hogy a záptojást kiviszik a határra, s onnan egy dombról afelé a falu felé gurítják, amelyik a rátóti tanács kiszólásában leginkább serénykedett.

Most aztán az egész Rátót kiállt annak a csodájára, hogy csúffá lesz téve a rossznyelvű szomszéd falu. Mikor az orrukat már valamennyien befogták, a bíró gurítani kezdte a csikótojást. A tojás gurult, gurult, s a domb alján belegurult egy galagonyabokorba. Ott ripityára törött, a bokorból pedig ugyanakkor kiugrott egy pici nyúl. Egész Rátót elkiáltotta magát:

– Ni, a piciny csikó! Fut a piciny csikó! Utána, emberek!

A sok nép utánaeredt. A dombon csak a bíró maradt, és szomorúan mormogta magában:

– Nem megmondtam, hogy a csikó már mozog. Hej, miért is nem ültük hát türelemmel még egy-két napig azt az istenadta csikótojást!

2019. december 15. – Karácsonyi Ünnepség – Dharma színház előadása – A rátóti csikótojás

Tanítás a meséhez

Négy fátyol