Számtalan világkorszakkal ezelőtt Egyetemes Jóság (szanszkrit: Maitreya), miután számos felajánlást tett a Nagy Erő Buddha előtt, számos más buddha jelenlétében letette az ébredő hős (szanszkrit: bódhiszattva) fogadalmat.

Egyetemes Jóság – Maitréja Buddha

Ébredő hősként a gyakorlása során ő az egyetemes szeretet meditációjára specializálódott. Nemcsak másoknak tanította ezt az utat, hanem folyamatosan ő maga is meditált rajta. Gyakran a városkapuknál tartózkodott, és mélyen elmélkedett az együttérző szereteten. Meditációja annyira erőteljes volt, hogy azok, akik elég közel haladtak el hozzá, hogy megérintsék a lábát, maguk is megtapasztalhatták az egyetemes szeretet megvalósulását. Ez nagy örömmel töltötte el a tíz irány megvilágosultjait, akik örömmel fogadták cselekedeteit, és megjósolták, hogy minden jövőbeli életében, ébredő hősként és megvilágosultként is Egyetemes Jóság (Szanszkrit: Maitreya; Tib: Dzsampa) néven lesz ismert. Így kapta a nevét.

Életeinek egyikében Egyetemes Jóság egy nagy király ezer fia között született meg. A király tudni akarta, melyik fia fog megvilágosodni először, ezért mindegyikük nevét egy tálba tette, hét napig mélyen meditált, miközben számos rituális felajánlást végzett, majd egyesével kihúzta a neveket a tálból. Egyetemes Jóság neve az ötödik lett, és annak a korszaknak a megvilágosultja, a Határtalan Tudás Buddhája megjósolta, hogy ő lesz a jelenlegi korszak ötödik korszak-meghatározó megvilágosultja, követve a Szkíta Bölcset, aki a negyedik.

Végül Egyetemes Jóság végigjárta a spirituális fejlődés összes szintjét, elérte a ébredő hős állapot legmagasabb, tizedik szintjét, majd teljesen megvilágosodott buddhává vált. Miután elérte ezt a legfelső tökéletességi szintet, számtalan különböző aspektusban megnyilvánult számtalan buddha-erőtérben. Jelenleg a Tusita nevű tiszta földön tartózkodik, ahol széles út tanításokat ad a megszámlálhatatlanul sok, magas szinten lévő ébredő hős tanítványának. A tér tíz irányában számtalan spirituális mesterként testet öltve jelenik meg, ezáltal számtalan lényt vezet a teljes felébredés útján.

Eljön majd az idő, hogy Egyetemes Jóság a negyedik Buddha, Szkíta Bölcs után a jelenlegi világkorszak ötödik egyetemes megvilágosultjaként megjelenjen, és mindenki javára forgassa a Tan kerekét. Ez a következőképpen fog történni:

A jövőben a tévelygés erősödése miatt a világban élő lények elfajulnak. Az élettartamuk fokozatosan csökkenni fog, és az életük tele lesz szenvedéssel. Amikor hosszú idő múltán az emberi élettartam mindössze tíz évre csökken, Egyetemes Jóság egy nagyszerű spirituális vezető alakjában fog megjelenni, és bemutatja az erényesség útját. Különösen az együttérző szeretet tanításait fogja terjeszteni, aminek eredményeként az emberek szerencséje javulni kezd a világban – fokozatosan feladják téveszméiket és káros viselkedésüket, az élettartamuk pedig növekedésnek indul. Sok korszak múlva az emberek élethossza hatalmas mértékben megnő, és 80 000 évig fognak élni. Ezután az élettartamuk ismét lassan csökkenni fog, amíg el nem éri a körülbelül száz évet. A buddhák összes jóslatának és a saját ígéretének megfelelően ekkor jelenik meg Egyetemes Jóság Buddha a világban, mint egyetemes tanító vagy alapító buddha, akárcsak korunk Szkíta Bölcs Buddhája.

Apja a Nagy Szívű Bráhmin király lesz, anyja pedig az Ifjúi Szépségű Királynő. Egyetemes Jóság az édesanyja oldalából fog megszületni, miközben egy ligetben áll, és a nagy égi király, Indra hatalmas odaadással fogadja majd az újszülött buddhát. A kis Egyetemes Jóság azonnal hét lépést tesz a négy égtáj mindegyikének irányában, és mindenhol, ahol a lába a földet érinti, lótuszvirágok fognak kivirágozni. Ezután kijelenti:

„Én vagyok a világ páratlan megmentője, és azért jöttem, hogy megszabadítsak minden lényt a szenvedéstől. Ez lesz az utolsó újjászületésem; nem lesz több reinkarnáció számomra.”

Ezt hallva a világ összes fennkölt lénye és szelleme örvendezni fog, a tisztítás számos cselekedetét végzi el, és nagyszerű felajánlásokkal tiszteli meg őt. Büszke apja ezután körbe fogja vezetni a városban, hogy a lakosok is örülhessenek új kincsüknek. Gyönyörű istennők fognak neki virágot felajánlani, a nagy bölcsek pedig megjövendölik, hogy még ebben az életében teljesen megvilágosodott buddhává válik.

Ezután királyi hercegként fog élni. Amikor eljön az ideje a tanulásnak, Egyetemes Jóság lesz a 4080 tanuló közül a legkiválóbb; amikor eljön a házasságkötés ideje, számos felesége lesz, akikkel tízezer évig fog együtt élni. Ezután egy nagy vallási fesztivál lesz a királyságában, amelyen Egyetemes Jóság bemutatja, hogy felismerte a jelenségek mulandó természetét; az aszkéta szerzetesek példáját látva bejelenti a körforgatagbeli létezésről való lemondását és abbeli szándékát, hogy elhagyja királyi környezetét és kövesse a belső ösvény életmódját.

Miután meghozta döntését a királyi életmód elhagyásáról, Egyetemes Jóság az erdőbe vonul majd vissza. Az összes égi lény és szent örülni fog elhatározásának, imádkozni fog sikeréért, és védelmezni fogja, valamint gondoskodik róla meditációja során. Példáját követve sok felesége, kíséretének 1040 tagja, és számos városi lakos nagy odaadással követi őt, és szintén szerzetesi fogadalmat tesz.

Hét napig Egyetemes Jóság az aszkétikus életmódot fogja követni, tartózkodva minden ételtől és italtól. Ezután, amikor meditációs elmélyültségéből kiemelkedik, tejet fog kapni feleségétől, Dawa’i Tongcsentől. Megerősödve, felveszi a gyémánt lótuszülés testtartást, és szilárd elhatározást tesz arra, hogy addig nem mozdul el a meditációból, amíg el nem éri a megvilágosodást. Aznap este legyőzi az összes démoni beavatkozást és negatív erőt, majd az éjszaka közepén mély meditációs elmélyülés állapotába lép. Végül a következő reggel a felkelő nappal együtt Egyetemes Jóság – aki valójában már sok világkorszakkal korábban elérte a teljes megvilágosodást – szerencsés tanítványai kedvéért bemutatja a teljes és tökéletes buddhaság elérését. Ezután, a múlt, jelen és jövő összes buddhájához hasonlóan, ő is ki fog vezetni számtalan lényt a szenvedésből a teljes spirituális felébredés útján.

Megvilágosodásának bemutatása után Egyetemes Jóság hét héten át csendben marad, és megfigyeli jövőbeli tanítványait. Ezután Indra, az égi lények királya, ajándékozni fog neki egy aranykereket és az öt érzékszerv általános szépségű tárgyait, és arra kéri, hogy mindenki javára forgassa a Tan kerekét, azaz tanítson. Erre a kérésre válaszul Egyetemes Jóság a négy nemes igazságot fogja tanítani, ezzel a megszabaduláshoz vezetve sok millió tanítványt.

Hosszú tanítói pályafutása során Egyetemes Jóság háromszor fogja megforgatni a nagyszerű tanítások kerekét, és minden alkalommal számtalan tanítvány fog eljönni, hogy meghallgassa. Ezek a tanítások hatalmas események lesznek, nemcsak emberi, Földön született tanítványokat vonzanak majd, hanem sok égi lényt, férfi és női tündéreket és más birodalmakból származó lényeket is, akik közül sokan azonnal „ellenségen győztessé”, „ébredő hőssé” vagy akár teljesen megvilágosodott buddhává válnak. Szent teste, beszéde és tudata erejével Egyetemes Jóság az egyéni szükségleteiknek és képességeiknek megfelelően vezeti és elégíti ki az összes összegyűlt embert, egyeseknek keskeny út tanításokat adva, másoknak széles út tanításokat. Ily módon a három járművön keresztül a megszabaduláshoz és a megvilágosodáshoz vezeti a számtalan tanítványt.

Egyetemes Jóság 60 000 évig fog élni, és ez idő alatt közvetlen spirituális útmutatást ad tanítványainak, halála után pedig tanításai további 80 000 évig fennmaradnak, így közvetett módon még több lénynek nyújtanak segítséget. Így a hatalmas, megvilágosodott együttérző szeretetének erejével Egyetemes Jóság határtalan áldást nyújt a számtalan eszmélő lénynek.

Abszolút értelemben Egyetemes Jóságot nem érinti sem a halál, sem az újraszületés; örökké segíti az összes eszmélő lényt. Ezenkívül egyszer kijelentette:

„Bárki, aki tisztán megtart legalább egy erkölcsi fogadalmat a Szkíta Bölcs Buddha tanításainak ideje alatt, az az én tanítványom lesz, amikor megjelenek, és az összes ilyen tanítványt megszabadítom.”

Ő hűségesen betartja ezt az ígéretét, esküjét és fogadalmát.

Ezért azoknak, akiknek elég szerencséjük volt találkozni a Szkíta Bölcs Buddha tanításaival, és fenntartottak valamilyen szintű tiszta fegyelmet, garantált a közvetlen kapcsolat Egyetemes Jósággal, hogy tanítványává váljanak és gyorsan elérjék a megvilágosodást.

Az „Egyetemes Szeretet”-ből származik ez a prológus, amelyet először az Egyetemes Jóság Intézet által kiadott szádhana gyűjteményben adtak ki, miután Láma Yeshe 1981-ben adta ezt a tanítást.