a Világ első királya, a magyarok királya,
az Egyetemes Mester, a világ első Tanítómestere

Nemrót

… Nimród király ugye a világ első királya vót.
A Főd első királya vót, a magyarok ősapja vót.
Nála vót hát a magyarok égi fényes nagy gyűrűje.
Ennek a gyűrűnek élete vót.
Mozgott és világított.
Mikor pedig Ű elment a gyűrű biz nem ment vele.
Mert törvény vót rá, hogy a gyűrűnek igenis itt kell maradni ahun mi vagyunk. Velünk, ennek a világnak a végezetéig, addig míg el nem vész víglegesen a fíny. Ezért vót Atillánál, az Árpádiaknál, a fehér csuhásoknál.
Addig míg aztat a világ Fínyes Ura vissza nem veszi.
De ha vissza veszi, minket is vissza vesz ebbül a nyomorult világbul.
Oda ahun bizony az Ő fínyes otthona fínyeskedik.
Oda ahunnan bizony mi vétettünk.
Oda ahun az égi világosság végtelen világul mindig.
Ahol ahugyan mondják a rígiek örök Fény van és Szabadság…”

Szabó Lajosné, Jucika néni 1967

A ma sumíroknak nevezett nép által lakott birodalom régmúltbeli királya, Nemrót, a magyar hagyományunkban mint őskirályunk szerepel. A hagyomány szerint a magyarok őskirálya a Turul nemzetségen keresztül az Árpád-házban hagyományozódott tovább. A karizmatikus magyar királyi család, az Árpád-ház legelején egy mitikus király, a világ első királya áll. Ez az őskirály magyarul beszélt, és egyúttal a világ királya is volt. A világ királya ezek szerint a magyarok királya. Ez a hagyomány időtlennek tűnik. Nemrót jóságos, bölcs, óriás király, aki a világ első királyságát alapítja meg, és dinasztiát alapít. A buddhista belső ösvény hagyományban ő a világ első királya Mahaszammata, akinek egyenesági leszármazottja volt a szkíta királyfiból, Sziddhárta Gautamából lett Megvilágosult, a Szkíta Bölcs Buddha.

A nagy vadász – nagy szellemi Tanítómester

A fényes gyűrű

Bábel tornya – közel lenni az Égi Királysághoz

Egyetemes Mester – Nemrót – Gilgames – Herkules – Padmaszambhava

Nemrót a párduc

A világ első királya a buddhista hagyományban

***

Ez az írás az alábbi linken található cikkből vett rövid kivonatokat tartalmaz, kiegészítésekkel:
https://adoc.pub/vilag-kiralya-magyarok-kiralya-nimrod-nyomaban.html